Ook de nieuwsbrief van Westfriese Omringdijk ontvangen? Schrijf je in!

Manuscriptkaart 1654

Het Westfries Archief verzamelt en beheert archieven en bibliotheek- en beeldmateriaal van, uit en over het werkgebied. De oudste archiefstukken dateren uit de veertiende eeuw. Zie hier een van de topstukken.
Grote Manuscriptkaart van West-Friesland door Johannes Dou
Na een belangrijke uitspraak in het Groot Proces tussen 1648 en 1650 gaf de Hoge Raad gaf Johannes Dou, landmeter van het Hoogheemraadschap van Rijnland opdracht om het gebied samen met zijn collega Cornels Lenartsz. Koutter in kaart te brengen. De 'pertinente generale caerte' die de heren maakten tussen 1651 en 1654 werd vlak voor de eeuwwisseling teruggevonden, hangend over een stoel op de stoffige zolder van het gebouw van gemeentwerken in Enkhuizen. De kaart 156 x 270 cm is te zien in het Westfries Archief.