Ook de nieuwsbrief van Westfriese Omringdijk ontvangen? Schrijf je in!

Publicaties

De Westfriese Omringdijk

 • Zin in Westfriesland
 • Vrijetijdsgids van uitgeverij Peter Sasburg in samenwerking met het programmabureau Westfriese Omringdijk. Lees de korte verhalen met historische wetenswaardigheden en de leukste tips op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. De gids is te koop bij de Westfriese boekenwinkels, VVV-kantoren, supermarkten en tijdens verschillende evenementen. 
 • De levende Dijk
  Schrijver Willem Vriend. In 2008 staat de Westfriese Omringdijk precies 25 jaar op de provinciale monumentenlijst. Dit boek is een ode aan de jarige Omringdijk en is geschreven om lezers te inspireren deze 126 kilometer lange route, een ware ontdekkingstocht, wandelend of fietsend af te leggen. Te bestellen via www.gigaboek.nl.
 • De Canon van West Friesland
  verscheen in november 2009 is gemaakt door Cultureel Erfgoed Noord-Holland en HDC Media (uitgever). Schrijver Jos Leenders. Te bestellen via HDC Media www.boekenvandekrant.nl of via de boekhandel: ISBN: 978-90-77842-35-5. Kijk voor meer informatie over de Canon van West Friesland ook hier.
 • In de ban van de dijk ....de Westfriese Omringdijk....
  J.J.Schilstra l Uitg. en drukkerij "West-Friesland" | Hoorn, 1974
  Standaardwerk over de geschiedenis van de Westfriese Omringdijk die volgens Schilstra, 'aan een epos gelijk is. Niet van graven en hertogen, handvesten en sententies, maar van zweet en hardwerkende mensen."
 • De Westfriese Omringdijk,
  geschiedenis van een monument
  R. Spruit, R.Ballot, J. Stobbe, G. Bakker l Uitgeverij "Uniepers" l Herziene druk 2009
  Een moderne aanvulling op het standaardwerk van J.J.Schilstra uit 1974. www.uniepersuitgevers.nl
 • Een gemene dijk ?
  Verwikkelingen rond de dijkzorg in West-Friesland en De watersnood van 1675-1676
  Jan de Bruin, Diederik Aten l 21e uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche l 2004
  Over de geschiedenis van de dijkzorg in West-Friesland tot het einde van de 17e eeuw met bijzondere topografische kaarten van West-Friesland en de Omringdijk uit de jaren 1638-1654 (collectie Westfries Archief) en de dijkdoorbraak bij Scharwoude in 1675, de laatste watersnoodramp in West Friesland.
 • Het Omringdijkpad
  .....wandelen om West-Friesland over de historische omringdijk....
  Frank van Loo l Uitg. Cadans, Amsterdam l Schagerbrug, 1996
  Een pocketboekje met routebeschrijvingen, duidelijke kaartjes en veel aandacht voor cultuurhistorische achtergronden en de evolutie van de dijk.
 • De kop van Holland en de Omringdijk
  Jan Derk Gerritsen l Uitg. ANWB b.v. l Den Haag, 1997
  Een gidsje met zes fietsroutes, twee kanoroutes en drie wandelingen in de streek ten noorden van de lijn Hoorn - Alkmaar - Egmond. Met algemene achtergrondinformatie vanuit cultuurhistorische invalshoek.
 • In het spoor van de Omringdijk
  18 verslagen van 18 NHD-verslaggevers.
  Eindredactie Sam de Jager l Uitg. Noordhollands Dagblad l 1990
  18 verslaggevers van het NHD liepen een etappe van zo’n 7 kilometer en geven hun visie op een stukje van de kronkelende dijk.
Terug naar boven

Achtergronden

 • Getekend land
  Herman Lambooij l Uitg. Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier l Uitg. noord-holland l Alkmaar, 1987
  Een beschrijving van de grote landschappelijke veranderingen die tussen 1000 en 1300 in Noord-Holland plaatsvonden. Het boek wilde het nieuwe beeld van de geschiedenis van Noord-Holland in bredere kring bekend maken.
 • ...die water keert....800 jaar regionale zorg in Hollands Noorderkwartier....
  H.S.Danner, H.Th.M.Lambooij en C. Streefkerk l Uitg. Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier l Uitg. noord-holland, Wormerveer l Alkmaar, Edam 1994
  Een boek over de geschiedenis van de Waterschappen, het leggen van de eerste dijken in de middeleeuwen en de ontwikkelingen sindsdien van de dijkenbouw.
 • Heerlijk Schagen....De geschiedenis van een Westfriese marktstad....
  H.Th.M.Lambooij, M.G.Pigge, R.J.M. van de Pol, F.Timmer l Uitg. de Prom, Baarn l boekhandel Plukker, Schagen l Schagen 1996
  Een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van Schagen en wijde omgeving, van de vroege prehistorie tot 1996 volgens de dan meest actuele inzichten. Een heel compleet werk waarin tal van Omringdijk-verwante onderwerpen aan bod komen.
 • Droge voeten op vrije grond....
  De geschiedenis van West-Friesland en Kennemerland in vogelvlucht....
  Henk Komen l Uitg. Multicom, Heerhugowaard l Heerhugowaard, 2001
  Een leesbaar 'geschiedenisboek' over de historie van West-Friesland en het aangrenzende Kennemerland. Er is aandacht voor de Friezen en Franken, Gerulf en de Noormannen, Willem II en Floris V, de slag bij Vronen, grote Pier, stormen en waterrampen, de hoosvaten en trapmolens.....
 • Het land van Hilde....
  Archeologie in het Noord-Hollandse kustgebied
  C. Dekkers, G. Dorren, R. van Eerden l Uitg. Stichting Matrijs, Utrecht i.s.m. Provincie Noord-Holland l Haarlem, 2006
  Ruim 2000 jaar geleden lag er aan de kust van Noord-Holland een fascinerend landschap met strandwallen, kwelders, geulen en kreken. Een mooi geïllustreerd boek over deze waterrijke delta en de bewoners die er overleefden.
Terug naar boven

Dijkversterking

 • De Zuiderdijk van Drechterland....Integraal deelplan Westfriese Omringdijk 1994...
  W. Louw, R. Siemens Nieuwland Advies Wageningen l in opdracht van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier l Nieuwland Wageningen, mei 1994
  In 1989 in opdracht van de Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap NhNK een beleidsnota "Westfriese Omringdijk" opgesteld. Uitgangspunt is dat het Hoogheemraadschap de dijk als waterkering in optimale staat moet kunnen houden, rekening houdend met de cultuurhistorie, landschap, ecologie en recreatie. Dit is het eerste integraal deelplan.
 • Startnotitie Dijkversterking Traject Enkhuizen-Hoorn
  S.H.B. van Haren en E.A.P.Carpay voor ARCADIS Ruimtelijke Ontwikkeling l in opdracht van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier l Hoorn, 2002
  Concrete plannen voor herinrichting van het dijktraject Enkhuizen - Hoorn. Het definitieve bespreekstuk.
Terug naar boven

Westfriesland algemeen

 • Verhalen van de dijk
  A. Steltenpool, A. Steltenpool l Uitg. Aspekt l Soesterberg, 2014
  Een multimediaal door de historie van West-Friesland geïnspireerd tweeluik. Het linkerdeel betreft het muziekalbum van de formatie 'Nes'. Het rechterdeel betreft het gelijknamige essay dat is gebaseerd op de nogal roerige episode rondom de dijk die voornamelijk de tweede helft van de 13e eeuw omspant.
 • Ach lieve tijd / West-Friesland
  Verzamelwerk van 18 thematische tijdschriften
  Div. auteurs l Uitg. Waanders b.v. (i.s.m. Westfries Genootschap) l Zwolle, 1998 t/m 2000
  Een populair- wetenschappelijke serie van verschillende auteurs, waarin in iedere aflevering voor een breed publiek een bepaald facet van Westfriesland wordt uitgelicht, zoals de geschiedenis, de strijd tegen het water en het ontstaan van infrastructuur.
 • Speurtocht door de geschiedenis van West-Friesland....een leesstripboek...
  Div. auteurs en tekenaars l Uitg. het Westfries Genootschap en uitgeverij Peter Sasburg Midwoud l Hoorn, 2002
  Een leerzaam leesstripboek voor kinderen en volwassenen. Negen auteurs behandelen negen thema’s uit de cultuurgeschiedenis van West-Friesland.
 • West-Friesland....het land waar wij wonen
  Koos en Jaap Groot l Uitg. Rabobanken West-Friesland l 1984-2005
  Niet meer verkrijgbaar, wel digitaal: www.kistemaker.nl/wf01
 • West-Friesland....land om van te houden
  Hans Rijswijk l Uitg. Rabobanken West-Friesland l 1988-2005
  Niet meer verkrijgbaar maar wel digitaal: www.kistemaker.nl/wf01
 • Dit land boven het IJ
  Stolphoevereeks III en IV (N.B.: ook gebundeld verschenen in de "Regioreeks" bij dezelfde uitgever)
  J.J.Schilstra l Uitg. " Westfriesland" Hoorn, 1964 en 1966
  Antiquarische reeks van Schilstra die in de zestiger jaren met leedwezen constateert dat zoveel streekcultuurgebonden zaken om hem heen verdwijnen. Onderwerpen van folkloristische, cultuurhistorische en waterschapskundige aard.
Terug naar boven

Bouwkunst

 • De landelijke bouwkunst in Hollands noorderkwartier
  L.Brand Buys l Uitg. stichting Historisch Boerderij-onderzoek l Arnhem, 1974
  Groot wetenschappelijk standaardwerk over de Westfriese bouwcultuur van ca. 1945-1975. Brandts Buys bracht de gegevens bij elkaar toen die bouwcultuur nog bestond. Het grootste deel van de boerderijen is daarna gesloopt, verbrand of verbouwd en de structuur van dorpen en de onderlinge samenhang van hun gebouwen zijn vaak onherstelbaar aangetast.
 • De stolp te kijk
  De stolpboerderij: toen, nu en straks
  J.J.Schilstra, L.Brand Buys, C. de Jong l Uitg. Noord-Holland & de Boerderijenstichting "Vrienden van de stolp" l Arnhem, 1974
  Handzaam boerderijenboek wat gedeeltelijk gebaseerd is op bovengenoemd standaardwerk.
Terug naar boven

Dialect

 • Westfries woordenboek
  Jan Pannekeet l Uitg. Noord-Holland, Wormerveer l Heiloo 1984
  Dr.J.Pannekeet promoveerde in 1978 op "woordvorming in het hedendaags Westfries". Dit woordenboek toont de rijkdom van de Westfriese streektaal.
 • Mooi Zoid
  Westfriese uitdrukkingen en gezegden
  Jan Pannekeet l Uitg. West-Friesland, Hoorn l Alkmaar 1971
  Dr. J.Pannekeet verzamelde een uitdrukkingen en gezegden uit het westfriese streektaalgebied en verwerkte ze in een populair boekje met eigen illustraties.
 • Hé, is dat Westfries ?
  Henk Langedijk l Uitg. West-Friesland, Hoorn (onder auspiciën Westfries Genootschap) l Stolphoevereeks VII l Hoogwoud 1971
  De auteur, onderwijzer te Spierdijk tussen 1927 en 1967, had een grote belangstelling voor het West Fries. Dit boekje is voor “geestelijken, medici, docenten, ambtenaren, vertegenwoordigers, journalisten en zeer speciaal onderwijzers, die aan de hand van het boek de aandacht van hun leerlingen kunnen vestigen op verholen westfriesismen....".
Terug naar boven

Klederdracht

 • Aangekleed gaat uit....
  Streekkleding en cultuur in Noord-Holland 1750 - 1900
  Havermans-Dikstaal, Honig en Schram-van Gullik l Uitg. Waanders b.v. l Zwolle, 1998
  Standaardwerk over streekkleding in Noord-Holland tijdens de negentiende eeuw.
Terug naar boven

Polder

 • Zee van land
  "...de droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur"
  W. Reh, C. Steenbergen, D. Aten l Uitg. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Purmerend, TU Delft l i.s.m. Sticht. Uitg. Noord-Holland, Wormer, 2005
  Dit standaardwerk beschrijft de polder als een belangrijk onderdeel van de nationale identiteit. De geschiedenis, de drooglegging en inrichting van diverse polders zoals de Zijpe, Wieringerwaard, Wogmeer en Beemster worden beschreven vanuit landschapsarchitectonische invalshoek.
Terug naar boven

2e Wereld Oorlog

 • Terug naar Westfriesland
  Jan Pannekeet l Uitg. Martin Lammes, Wogmeer
  Een jonge onderwijzer moet in 1943 in West-Friesland onderduiken en wordt opgenomen in een tuindersgezin. Een vroege blijk van de liefde van Jan Pannekeet voor West-Friesland.
 • Een kind in het donker
  Max Cordozo l Uitg. Peter Sasburg, Midwoud l 2006
  Max Cardozo - jood, geboren in Amsterdam en in 1959 geëmigreerd naar Amerika- was als kind drie jaar ondergedoken in het Westfriese platteland. Een aangrijpende verhaal over een familie die gescheiden onderduikt en de oorlog overleefd.
 • De oorlog maakte alles anders
  "Herinneringen aan de jaren 1940-1945 in Obdam, Hensbroek en Wogmeer"
  Jan Vriend l Uitg. Gemeente Obdam l 1995
  Jan Vriend tekende de verhalen op van dorpsgenoten die de bezettingsperiode meemaakte om deze door te geven aan de schoolkinderen van zijn gemeente.
Terug naar boven

Fictie

 • Goud onder golven
  Jan Mens l Uitg. Querido b.v. l Amsterdam, 1973
  Over de droogmaking van de Beemsterpolder en het dagelijks leven in de zeventiende eeuw op en rond een poldermolen.
 • Floris V en de schotse troon (een historische speurtocht)
  De laatste dagen van Floris V (een middeleeuws moordverhaal)
  Floris V (een historische speurtocht)

  Reneé Vink l Uitg. Conserve l Schoorl, 1996
  Een serie historische (detective-) verhalen over Floris V (1256-1296) die van het onderhoud van de Westfriese Omringdijk een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid maakte door een stelsel van rechten en plichten. Niet meer in de handel maar wel in bibliotheekcollectie te vinden.
 • De meikoningin (uitg. Christofoor, 2002)
  Jonge helden (uitg. Christofoor, 2007)
  De dievegge en de gek (uitg. Christofoor, 2007)
  De waterwolf (uitg. Zwijssen, 2006)
Terug naar boven

Kinder en jeugdboeken

 • Geheimen van de dijk, verhalen van de Westfriese Omringdijk.    Geheimen van de dijk is een kinderleesboek over de Westfriese Omringdijk. De uitgave is een initiatief van het Westfries Genootschap in samenwerking met de boekenuitgeverij van HDCmedia.
  Geheimen van de dijk, ISBN 978-90-77842-65-2 www.boekenvandekrant.nl.
 • André Nuyens
  André Nuyens baseert zijn boeken bijna allemaal op waargebeurde verhalen uit het verleden van West-Friesland. De Westfriese Omringdijk speelt met regelmaat een rol.
  Via een spannend verhaal leren kinderen (10 + en volwassenen) over de geschiedenis van hun eigen omgeving.
Terug naar boven